تبلیغات
مرجع هواپیماهای جنگنده - کایوت

مرجع هواپیماهای جنگنده
اولین و کاملترین مرجع هواپیماهای جنگنده و شکاری در ایران

Id : fighter_wizard

                 كایوت - پرنده ی جاسوسی جدید

كایوت - پرنده ی جاسوسی جدید

پاییز 2005 نیروی دریای آمریكا جدیدترین پرنده ی جاسوسی خود رامورد آزمایش قرار داد؛ "كایوت"در زمان آزمایش ماموریّتی 90 دقیقه ای در ارتفاع بالا به انجام رساندوبالاخره در اقیانوس سقوط كرد.البتّه شایان ذكر بوده كه عمر این پرنده ی ساخت دست بشرحتّی از عمر یك پشه ی خانگی كمتر است!امّا در همین دوره ی كوتاه كایوت كه طول آن فقط 82 سانتی متر استتوانست با نزدیك شدن به كشتی ها آن هم به گونه ای كه كمتر متوجّه آن شوند و خطر كمتری برای سربازان داشته باشد؛ اطّلاعات ارزنده ای را جمع آوری كرده و به مركز فرماندهی ارسال كند.
سادگی بیش از حد این پرنده را باید بزرگترین نوآوری دانست كه همین امر تفاوت عمده ی آنرا با سایر انواعی كه تا كنون ساخته شده و انبوهی از حسگرها را در خود جمع آوری كرده اند؛مشخّص می سازد.
این پرنده در بسته ای به قطر 11.5سانتی متر جای داده شده آن هم به صورت یك استوانه ای كه در ارتفاع 30هزار پایی از زیر شكم یك فروند پی تری پرتاب می شود.شتاب ناشی از پرتاب معادل 100 جی بوده وبستگی به این كه ماموریّت تا چه حد حساس باشد تا 50كایوت را می توان توسط یك هواپیما حمل كرد.
بعد از پرتاب استوانه از هواپیما یك چتر نجات ار آن خارج شده كه با برافراشته شدن آن سرعت حركت استوانه از 370 كیلومتر در ساعت به 94 كیلومتر در ساعت به 94 كیلومتر در ساعت كاهش پیدا می كندكه این عمل ظرف چند ثانیه صورت می گیردو خود چترباعث می شودذ كه هواپیمای درون استوانه از آن خارج شود.
بعد از رسیدن به ارتفاع سه هزار پایی بالهای قیچی مانند كه حالت ارتجاعی دارنداز دو سر بدنه اصلی پرنده جدا شده و یك تثبیت كننده عمودی از قسمت دم هواپیما به حالت عمودی خارج می شود.پس ازاین مرحله 1رنده مجدداً 500 پای دیگر از ارتفاع خود را از دست می دهد.
مركز فرماندهی كه مجهّز به كامپیوتر بوده ، این پرنده را در شعاع 125 هزار پایی از طریق سیستم هدایت ماهواره ای به پرواز درآورده و تصویر آنها راكه با بزرگنمایی ده برابر برداشته شده، دریافت می كند.ارتفاع پروازی بین 300 الی 1500 پابرآورده شده است.
در زمان آزمایش این پرنده از زیر شكم یك هواپیما از نوع اوریون پرتاب شد و 5 كایوت پرتاب شده كه به وسیله ی سیستم موقعیّت یابی جهانی(جی پی اِس)راهنمایی می گردید به طور خودكار بالهایش باز شده ودر ارتفاع 30هزار پایی پرواز كرد.سپس ارتفاع خود را كاهش داده و به سطح دریا رساند ؛ جایی كه دوربین نصب شده در دماغه ی آن قادر بود تصاویر ویدیویی را از مسیر حركت آن برداشته و به كشتی مخابره كند.از زمانی كه باطریهای آن به مرحله ی انتها ی شار‍ژ می رسند به صورت یك شیرجه وارد آب شده و اصطلاحاً به سبك كامیكازی یا خودكشی ‍هواپیماهای ژاپنی به عمر خود خاتمه میدهد.در حال حاضر برنامه ی قطعی برای تولید انبوه ابن پرنده های جاسوسی جدید مورد تایید قرار نگرفته است.
گستردگی بال................................................1525 میلیمتر
طول بدنه.................................................... 80سانتی متر
وزن......................................................... 5.5 كیلوگرم

حداكثر سرعت..................................... 84 كیلومتر در ساعت


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات تخصصی هواپیما، 
نوشته شده در تاریخ 1386/06/15 توسط مبین مقیمی
درباره وبلاگ

استفاده از مطالب با ذکر لینک و نام مرجع هواپیماهای جنگنده آزاد است